CiteOpinion: Evidence-based Evaluation Tool for Academic Contributions of Research Papers Based on Citing Sentences
Xiaoqiu Le, Jingdan Chu, Siyi Deng, Qihang Jiao, Jingjing Pei, Liya Zhu, Junliang Yao
Journal of Data and Information Science . 2019, (4): 26 -41 .  DOI: 10.2478/jdis-2019-0019